-ILL (Inter Library Loan) ve TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi); Üniversitemizin akademik, idari personeli ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, acil ihtiyacı olan ve kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınların (kitap, kitap bölümü, makale ve tez) diğer kütüphanelerden ödünç alınması hizmetidir.

-Bu hizmetler kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında iş birliği yapmalarını amaçlamaktadır.

-YÖK Tez Merkezi’nde bulunan tam metni indirilemeyen, farklı üniversitelerde yapılmış tezlerin TÜBESS aracılığıyla sağlanması hizmetidir.

-Kaynak paylaşımı TÜBESS’e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Hizmetleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir.

-TÜBESS aracılığıyla tez talebinde bulunan kişi fotokopi ücretini ödemekle yükümlüdür. (YÖK tez yönetmeliği gereğince tezlerin sadece çıktısı verilir.)

-İlgili kütüphaneden gönderilen kitapların geliş-gidiş kargo ücreti istekte bulunan kişi tarafından karşılanır.

Bu hizmetten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen adımları takip ediniz:

-Kütüphanemizin web sitesinde bulunan KATALOG TARAMA modülünden ilgili kaynağın koleksiyonumuzda bulunmadığından emin olunuz.

-Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarının aynı anda taranabildiği Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) (http://www.toplukatalog.gov.tr/) dan ilgili kaynağı sorgulayınız.

-Kaynağı bulduğunuz kütüphanenin kendi kataloğundan, ödünç alınabilirliğini sorgulayınız.

-Tez talepleri için kaynağın hangi üniversitelerde/kütüphanelerde olduğu YÖK Tez Merkezi (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) ve ya TOKAT (Ulusal Toplu Katalog) (https://www.toplukatalog.gov.tr/) taraması yapınız.

Bu süreçleri tamamladıktan sonra aşağıdaki modülden başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

                                                                                         

                                                                                                 YAYIN TALEP FORMU

-İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.

-İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.

-Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.

 

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ YAYIN SAĞLAMA BİRİMİ

İletişim: ill@yalova.edu.tr

 

 

 

Etiket: Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Sağlama (ILL)