Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Muhlis Yavuz

Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü

Fatih Akpunar

Teknik Hizmetler Şube Müdürü

Turhan Karabulut

Destek Hizmetleri Şube Müdürü V.

Ahmet Tokat

Şef

Bumin Erkmen