Yalova Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında staj yapmak isteyen Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin dikkatine; 

Kütüphanemize staj başvuruları Şubat-Nisan ayları içinde alınmaktadır. 

Kütüphanemizde staj dönemi boyunca (mazeret izni hariç) staja devam zorunluluğu vardır. Staj döneminde stajyerlerin tüm günleri planlıdır ve birim sorumlusu tarafından görevler kişilere iletilmektedir. 

Staj yaz döneminde Kütüphanenin belirlediği zamanlarda yapılmaktadır.  

Yalova Üniversitesi Kütüphanesinde staj dönemi sonunda öğrencilerin, üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi, kütüphanenin içinde ve dışında devam eden mesleki oluşumları tanımaları, mesleki uygulamaların aktif olarak içinde yer almaları ve aynı zamanda mesleki alanda potansiyellerini keşfetmeleri hedeflenmektedir. 

Sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz; 

Elektronik posta: kutuphane@yalova.edu.tr 

Tel:  0226 815 5785 

Etiket: STAJ İMKANI