KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TANITIM METNİ

 

Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,  Yalova Üniversitesi’nin 2008 yılında kurulması ile birlikte kurulmuştur. Merkez Kampüste bulunan Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin,  eğitim,  öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için,  ilgili bilim dallarını kapsayan her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçerek,  merkezi olarak sağlar. Bu kaynakların, belirli bir düzen içinde, Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerin ve tüm araştırmacıların hizmetine, Merkez Kütüphanede sunulması ve korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesini organize eder. Birim kütüphanelerinin organizasyon ve çalışmalarına katkı sağlar. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları kapsamında yer alan; Basılı ve E-Kaynaklar, Kullanıcı ve Teknik Hizmetler iş süreçlerinin,  paydaşların bugün ve gelecekteki gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamak  üzere,  çağdaş bilgi   hizmetlerini   ve   gelişmiş araştırma olanaklarını kullanarak sürekli iyileştirmek ve geliştirmek ise, kalite politikamızın ilke ve esaslarını oluşturmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kampüste bulunan Merkez Kütüphane ile kullanıcılarına hizmet vermektedir.

 

Merkez Kütüphane İle İlgili Bilgiler:

 

Kütüphane binası iki katlı olup 1456,20 m2 büyüklüğündedir.

 

Kullanıcılarımızın ders çalışma ve okuma alanı 586,58 m2 büyüklüğündedir. Aynı anda 226 oturma kapasitesi bulunan kütüphanede bir bilgisayar odası ve üç grup çalışma odası mevcuttur. Kaliteli ve hızlı hizmet sunmamızı sağlayan katalog tarama bilgisayarları ve otomatik kitap ödünç-iade verme istasyonları bulunmaktadır.

 

 

Etiket: tarihçe test