ABONE ELEKTRONİK KAYNAKLAR

 

 

Veritabanı Adı

İçerik


SOBİAD

 

 

Sobiad Atıf Dizini 1000’den fazla derginin indekslendiği 300.000 fazla makalenin ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

Academic Search Complete (Ebsco)

 

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren bir veri tabanıdır.

 

Applied Science & Business Periodicals  Retrospective Index (Ebsco)

 

Çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

 

Applied Science & Technology Index Retrospective (Ebsco)

 

1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

 

 

 

 

 

 

Business PremiumCollection (Proquest)

 

 

 

 

İşletme Alanında en kapsamlı veritabanlarından biridir. 6 adet veritabanından oluşmaktadır.
ABI/INFORM Complete: İşletme, Yönetim ve Ticaret konularında - akademik ve ticari dergi makaleleri, tezler, pazar raporları, endüstri raporları, iş dosyaları ve küreselhaberler ve ticaret haberleri
•ProQuest Entrepreneurship: Girişimcilik - dergi makaleleri, videolar, pazar verileri, kitaplar, şablonlar, planlar, süreli yayınlar, bilimsel materyal ve daha fazlası
•ProQuest Accounting & Tax: Muhasebe, Vergi - dergi makaleleri, tezler, çalışma raporları ve gazeteler
•International Bibliography of Social Sciences (IBSS): Antropoloji, ekonomi, siyasi bilimler ve sosyoloji - dergi makaleleri, kitaplar, incelemeler
•ProQuest Asian Business and Reference: İş dünyası - dergi makaleleri
•ProQuest Banking Information Source: Bankacılık - süreli yayınlar, raporlar ve finansal ve sektörel haberler , veri tabanlarından oluşmaktadır.

 

 

Business Source Complete (Ebsco)

 

Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

 

DynaMed ( Ebsco)

 

Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım - National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.

 

EBRARY (Ebook Central) (Proquest)

 

Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 20 akademik koleksiyonu kapsamaktadır.

Education Index Retrospective (Ebsco)

 

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000'den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

Emerald eJournals Premier Koleksiyonu 

 

Konu alanları olarak yönetim bilimleri ağırlıktadır, Muhasebe,Finans, Ekonomi,Mühendislik, İşletme, İK, Sağlık Sosyal Yönetim, Kütüphane ve Bilgi Bilimleri alanında yayınlanan dergileri taramaktadır.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective (Ebsco)

 

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir.

IEEE

 

Elektrik mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri başta olmak üzere Endüstri, Enerji, Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Elektronik ve Telekomünikasyon gibi teknoloji alanlarında yayınları içermektedir.

İdeal Online Süreli Yayınlar

 

İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan akademik içerikli bilgi kaynaklarına erişebilmelerini sağlayan elektronik dergilerden oluşmaktadır.

iThenticate

 

Akademik yayınların değerlendirilmesi ve intihal analizlerinin yapılabilmesi ile ilgili (tez ve öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “iThenticate” programına erişim için "ilker.yildirim@yalova.edu.tr " adresine ünvan, isim-soyisim, kurumsal eposta ve iletişim numaralarını bildirmeleri gerekmektedir. Lisans anlaşması gereği doktora ve üzeri akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine bu imkan sunulmaktadır.

 

JSTOR

 

JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır.


Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net

 

Legalbank elektronik hukuk bankası; milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesi, Yüksek Mahkeme Kararları (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örnekleri, Makaleler,  71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat ve içtihat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış geniş bir içeriğe sahiptir.Mendeley (Elsevier)

 

Bilimsel çalışmalarda kullanılan  belgeleri toplamak, paylaşmak ve yönetmek, araştırmaya ait verileri keşfetmek, bireysel çalışmalar yapmayı ya da  online iş birlikleri oluşturularak bir bilimsel çalışmaya ortaklar bulmayı,  proje ekipleri oluşturmayı, fonlar bulmayı sağlayan internet tabanlı bir programdır.

Nature - Academic Journals (Springer)

 

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir.

Nature - Palgrave Macmillan Journals (Springer)

 

Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır.

Nature Journals All (Springer)

 

Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır.

OVID-LWW

 

Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu; yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere erişim sağlamaktadır.

ProQuest Dissertation&Thesis

 

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global  dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

ScienceDirect (Elsevier)

 

SciVerse ScienceDirect; bilim, teknoloji ve tıp alanlarında yaklaşık 2500 e-kitaptan oluşan 30 kitap serisi ve 2.280  e-dergi başlığı içeren Elsevier'in hakemli tam metin veritabanıdır.  Anahtar kelime ile aramanın dışında görüntü arama ve yayının değerini artıran ses, video ve veri setleri şeklindeki içerik de mevcuttur.

SCOPUS (Elsevier)

 

SciVerse Scopus, Elsevier tarafından oluşturulan, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır.

SpringerLink

 

SpringerLink Bilgisayar bilimleri, Ekonomi, Kimya, Fizik, Astronomi, Çevre bilimleri, Jeoloji, Mühendislik, Hukuk, Matematik, Yaşam Bilimleri ve Tıp konularındaki dergilere erişim sağlar.

Taylor & Francis 

 

Sosyal ve beşeri bilimler, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonu.

Turnitin

 

Akademik çalışmaların değerlendirilmesi ve intihal tespitinde kullanılmak üzere oluşturulmuş olan "Turnitin" programına erişim için unvan, ad-soyad, iletişim bilgisi ve kurumsal eposta adreslerinin "ilker.yildirim@yalova.edu.tr" adresine gönderilmesi gerekmektedir. Lisans anlaşması gereği Turnitin programı üniversitemizde yalnızca "Lisansüstü" Tezlerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Kullanma kılavuzu için tıklayınız.

Web of Science

 

Web of Science, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır.

 

Oluşturulma Tarihi : 07.03.2018