DENEME VERİTABANLARI

BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC) Uluslararası Standartlar/teknik dokümanlar

BSOL ONLINE  standartlar veri tabanı 2 haziran 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

BSI tarafindan yazılan, dünyanın en popüler standartlardan bazıları :
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Gereklilikler
ISO 14001 Çevre
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 27001 Bilgi Güvenliği
ISO 20000 IT Hizmet Yönetimi 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
BSI'in en eski standardı, bugün bile hala kullanılan BS 275 Perçin Boyutları standardıdır ve 1927'de yayınlanmıştır. 
Kapsam :
EN (European Standarts) -Tüm Avrupa Standartları
BS- Tüm İngiliz Standartları 
ISO - %88
IEC (International Electrotechnical Commission) - %82
BSOL veritabani; ASTM, ICE, IEEE standart veritabanlarina abonelikleri olan Kurumlar icin tamamlayici bir kaynaktir, bu kaynaklarla cakisma yoktur. Eklenen standartın içeriği tamamen aynidir ve dokuman kendi standart numarasını korumaktadır. Sadece basina ‘’BS’’ eki ve standardi Ingiliz perspektifinden aciklayan ozet bir paragraf eklenmektedir. (Ornek olarak BS EN …. veya BS ISO … gibi)
Erişim limitsiz kullanıcı erişimidir. Abonelikde çıktı alma ve download etme limiti bulunmamaktadır. 


 

Jurix Hukuk Dergileri veritabanı

 

 

www.kanunum.com 


,Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 18.03.2014