GÖREV TANIMLARI

 Yalova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı genel yönetim işleri yanındaki başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

  1. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi için yeterli kadroyu oluşturur ve bütçeyi belirleyerek rektörlüğe sunmak,

  2. İş bölümü, hizmet içi eğitim, yönetim, denetim, teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması görevlerini yerine getirmek,

  3. Satın alma işlemlerinin Üniversite’nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

  4. Kütüphanelerde teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

  5. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,

  6. Kütüphane personeli arasında işbölümünü yapmak ve gerektiğinde yeniden düzenlemek,

  7. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

  8. Kütüphane faaliyetleri ile ilgili raporları rektörlüğe sunmak.

Oluşturulma Tarihi : 17.03.2014