TÜM ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Veritabanı Adı

 

İçerik

 

Academic Search Complete (Ebsco)

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren bir veri tabanıdır.

 

Applied Science & Business Periodicals  Retrospective Index (Ebsco)

Çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Applied Science & Technology Index Retrospective (Ebsco)

1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

 

Business Source Complete (Ebsco)

Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

 

DynaMed ( Ebsco)

Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım - National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.

 

Education Index Retrospective (Ebsco)

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000'den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

 

Emerald eJournals Premier Koleksiyonu  

Konu alanları olarak yönetim bilimleri ağırlıktadır, Muhasebe,Finans, Ekonomi,Mühendislik, İşletme, İK, Sağlık Sosyal Yönetim, Kütüphane ve Bilgi Bilimleri alanında yayınlanan dergileri taramaktadır.

 

Humanities & Social   Sciences Index Retrospective (Ebsco)

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir.

 

IEEE  

Elektrik mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri başta olmak üzere Endüstri, Enerji, Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Elektronik ve Telekomünikasyon gibi teknoloji alanlarında yayınları içermektedir. 

 

iThenticate  

Akademik yayınların değerlendirilmesi ve intihal analizlerinin yapılabilmesi ile ilgili (tez ve öğrenci ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahip olan “iThenticate” programına erişim için "ramazan.yener@yalova.edu.tr " adresine ünvan, isim-soyisim, kurumsal eposta ve iletişim numaralarını bildirmeleri gerekmektedir. Lisans anlaşması gereği doktora ve üzeri akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine bu imkan sunulmaktadır.

 

JSTOR 

JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 

 

Legal Yayıncılık

Legal Yayıncılık yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik onu aşkın hakemli hukuk dergisi ve Legalbank isimli elektronik hukuk bilgi bankası ile Türkiye'nin hukuk alanındaki en büyük basın-yayın organı konumundadır.

Legal Yayıncılık yayınladığı araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar, organize ettiği hukuki seminer, sempozyum vb. etkinlikler ve düzenlediği makale yarışmaları ile hukukçular arasında saygın bir konuma sahiptir.

 

Mendeley (Elsevier) 

Bilimsel çalışmalarda kullanılan  belgeleri toplamak, paylaşmak ve yönetmek, araştırmaya ait verileri keşfetmek, bireysel çalışmalar yapmayı ya da  online iş birlikleri oluşturularak bir bilimsel çalışmaya ortaklar bulmayı,  proje ekipleri oluşturmayı, fonlar bulmayı sağlayan internet tabanlı bir programdır.

 

Nature - Academic Journals (Springer) 

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir.

 

Nature - Palgrave Macmillan Journals (Springer) 

Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır.

 

Nature Journals All (Springer) 

Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır.  

 

OVID-LWW

Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu; yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere erişim sağlamaktadır.

 

ProQuest Dissertation&Thesis

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global  dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.

 

ProQuest(Business Premium Collection)

İşletme Alanında en kapsamlı veritabanlarından biridir. 6 adet veritabanından oluşmaktadır.

 

ProQuest(EBRARY (Ebook Central) 

Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 20 akademik koleksiyonu kapsamaktadır.

 

ScienceDirect (Elsevier)

SciVerse ScienceDirect; bilim, teknoloji ve tıp alanlarında yaklaşık 2500 e-kitaptan oluşan 30 kitap serisi ve 2.280  e-dergi başlığı içeren Elsevier'in hakemli tam metin veritabanıdır.  Anahtar kelime ile aramanın dışında görüntü arama ve yayının değerini artıran ses, video ve veri setleri şeklindeki içerik de mevcuttur. 

 

SCOPUS (Elsevier)

SciVerse Scopus, Elsevier tarafından oluşturulan, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır.

 

SOBİAD

Sobiad Atıf Dizini 1000’den fazla derginin indekslendiği 300.000 fazla makalenin ve kullanıcıların kendilerine yapılan atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

 

Springer(Biomedical and Life Science )

Biyomedikal ve yaşam bilimleri  

 

Springer(Business and Management)

İşletme ve Yönetim

 

Springer(Chemistry and Materials Science) 

Kimya ve malzeme bilimleri

 

Springer(Earth and Environmental Science) 

Çevre ve yer bilimleri 

 

Springer(Energy)

Enerji

 

Springer(Engineering)

Mühendislik

 

Taylor & Francis 

Sosyal ve beşeri bilimler, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonu.

 

Turnitin

Akademik çalışmaların değerlendirilmesi ve intihal tespitinde kullanılmak üzere oluşturulmuş olan "Turnitin" programına erişim için unvan, ad-soyad, iletişim bilgisi ve kurumsal eposta adreslerinin "ramazan.yener@yalova.edu.tr" adresine gönderilmesi gerekmektedir. Lisans anlaşması gereği Turnitin programı üniversitemizde yalnızca "Lisansüstü" Tezlerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

 

Web of Science

Web of Science, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan özet ve atıf veri tabanıdır.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2019