KÜTÜPHANE KULLANIMI

Yalova Üniversitesi Kütüphanesi

Kütüphaneden Yararlanma Kuralları
Üniversite mensubu olanlar ve dışarıdan gelen araştırmacılar kimlik göstererek kütüphanelerden yararlanabilir. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphaneler, diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerinin yararlanmasına açıktır. Ancak dışarıdan gelen araştırmacılar ile diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kütüphanelerimizdeki materyali, kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç alabilirler.
Ödünç Verme Esasları
1- Öğretim elemanları 30 gün süreyle en çok 12 kitap; doktora öğrencileri bir defada 30 gün süreyle en çok 10 kitap; idari personel bir defada 30 gün süreyle en çok 5 kitap ; yüksek lisans öğrencileri bir defada 20 gün süreyle en çok 7 kitap ; ön lisans ve lisans öğrencileri ise bir defada 15 gün süreyle en çok 5 kitap alabilirler.
2- Okuyucular ödünç aldıkları materyalleri ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.
3- Günlük kitap gecikme bedeli bir kitap için 0.25 TL.dir

4-Toplam borcu 25 TL ve üstü olan kullanıcılar borçlarını sıfırlamadığı takdirde ödünç kaynak alamazlar.
5- Gerektiğinde Daire Başkanlığı ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.
6- Süresi uzatılmak istenen yayının uzatma işlemi iade tarihine en geç bir gün kala yapılabilir. Eğer kitap üzerinde ayırtma yoksa internetten 2 kez ve ödünç verme bankosundan 2 kez kitaplar kütüphaneye getirilerek uzatma yapılabilir.
7- İnternetten süre uzatma işlemi; kütüphane internet sitesinden (
http://library.yalova.edu.tr )katalog tarama – oturum aç sekmelerini açtıktan sonra üye kodu ve şifre girişiyle yapılabilir. (Üye kodu alanına, öğrenci iseniz öğrenci numaranız, akademik veya idari personel iseniz sicil numaranız ile oturum açabilirsiniz. İlk oturum açmada şifre 1 olarak girilir. Daha sonra isteğe bağlı değiştirilebilir.)
Kullanıcı Yükümlülükleri
Kullanıcı kütüphane içerisinde kullandığı veya ödünç aldığı materyali özenle kullanmak ve belirtilen sürede iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu yönerge ve ilgili disiplin yönetmelikleri hükümleri uygulanır.
Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.
1- Müracaat eserleri (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.)
2- Süreli yayınlar
3- Tezler
4- Atlas, harita ve slaytlar
5- Müzik notaları
6- Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.
7- Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller
Kullanıcılar bu gibi materyallerden sadece kütüphane içerisinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilirler.

Oluşturulma Tarihi : 14.11.2018